Kommunikation og formidling

De praktiske resultater rapporteres med henblik på at fastlægge praksis for revetablering i lignende fjorde og kystvande. Der gennemføres aktiviteter til løbende demonstration af ide, projekt og resultater.

Der vil endvidere blive afholdt workshops og temadage samt udarbejdet forskellige former for populærvidenskabelige produkter til forskellige medier herunder en hjemmeside med det formål at udbrede kendskabet til og dialogen omkring stenrev og stenrevs potentialer til et mere bredt publikum.

Interessentinddragelse

Der gennemføres interessentanalyser samt aktiviteter for interessenter til sikring af lokalt ejerskab. Specifikt påtænkes det at involvere landbrugsorganisationer for tilvejebringelse af marksten til indbygning i stenrev. 

Hvis du har marksten tilovers og gerne vil hjælpe - så ring til Agri Nord på telefon 96 35 11 68 så hurtigt som muligt.

 
 OP