3. Makroalgers reaktion på ændrede vækstforhold

Udredning af hvordan makroalger (større tangarter) på stenrev reagerer på ændringer og især reduktion af lysforholdene, samt på deres tolerance for lave iltkoncentrationer / perioder uden ilt. Der anvendes arter, som dominerer på eksisterende stenrev. Leverancen skal give de nødvendige data til modeller, som skal simulere, hvordan samfundet på stenrev vil reagere fx på perioder med lave lysforhold, høje temperaturer samt dårlige iltforhold.

 
 OP