2. Anlæg af stenrev

Når projektområdet er endeligt fastlagt, kræver anlæg af stenrevet en nøje detailprojektering, gennemførelse af udbudsforretning inkl. erhvervelse af sten og andre nødvendige materialer samt tilsyn med selve anlægsfasen.

 
 OP