1. Forundersøgelse og udpegning af projektområde

Den første del af hovedleverancen omfatter forundersøgelser, der beskriver eksisterende forhold i Løgstør Bredning, Limfjorden herunder tidligere stenrevsforekomster, nuværende bund- og sedimentforhold, lys- og iltforhold samt de samlede påvirkninger af området, samt fastlægger karakteren af det planlagte stenrev inkl. udformning, omfang, udbud mv. På denne baggrund udpeges den optimale placering af projektområdet. Endvidere vil der ske en beskrivelse af planforhold og diverse tilladelser vil blive indhentet.

 
 OP