OBS! Fiskeriforbud på stenrev ved Livø

Tilbage til nyheder

11.01.2019

Fiskeriforbud omkring det nyetablerede stenrev nordvest for Livø.

Efter at stenrevet er etableret i foråret 2017 gennemføres en række undersøgelser på og omkring det nye rev i perioden 2017 – 2020, hvorfor det er vigtigt at der er et minimum af forstyrrelser på og omkring de nye rev for at få den bedste dokumentation af udviklingen af flora og fauna. Undersøgelserne indebærer endvidere et behov for fri færdsel i forbindelse med de nødvendige undersøgelser omkring og på de nye revformationer med båd og dykkere.

Der er derfor indført et fiskeriforbud på og omkring de nyetablerede rev gældende fra 1. juli 2018.

På figuren er fiskeriforbudszonen vist. Fiskeriforbudszonne skal sikre at det uhindret er muligt at gennemføre undersøgelser i og omkring de nye rev samt at koloniseringen af flora og fauna kan ske uhindret.

Link til bekendtgørelse

Tilbage til nyheder

 
 OP