Ny film fra stenrevet - der er masser af liv!

Tilbage til nyheder

11.01.2019

Den nye film, giver et indtryk af hvordan der ser ud på det stenrevet ca. halvandet år efter etableringen.

Optagelserne er lavet i efteråret 2018 ca. halvandet år efter at stenene blev lagt ud. Som det nævnes består stenrevet af flere ”kamme” og inderst enkeltsten, der ligger på bunden på lavt vand. Filmen her er optaget på det yderste (vestligste) stenrev, hvor stenene ligger på 5 - 6 meters vand.

Foruden søstjerner, krabber, søpindsvin, kutling og hummer, som vises på filmen, er der relativt mange trekantorm (50-75% dækning) og på de dele af kammene, der kommer højest op i vandsøjlen (3 – 4 meters dybde) og på steder, hvor stenene skaber en form for læ er der sporadiske kolonier (5-25%) af filamentøse rød- og brunalger På siderne af stenene er der en del større kolonier af søpunge. Bunden udenom revene er præget af småsten og skaller, som alle er dækket af trekantorm og nogle med kalkskorpealger (10-25%).

Rev A:

 

Rev B:

Rev B:

Tværgående:

Tilbage til nyheder

 
 OP