Hvor ligger stenrevet? 

Stenrevet ligger i Løgstør bredning Nordvest for Livø, hvor forskere kan undersøge, hvad der sker med de kemiske og biologiske forhold på et nyt stenrev og hvad forskellige ilt – og strømforhold betyder for livet på revet.

I området ved Bjørnsholm Bugt skal der ikke laves nye stenrev. Men her fortages nogle undersøgelser, hvor der i forvejen findes store sten. Her vil sammenhængen mellem vand og sediment under forskellige iltforhold blandt andet blive undersøgt.

Stenrev i Limfjorden er typisk et spredt stenrev hvor store sten ligger spredt men tæt koncentreret og eventuelt med mindre sten imellem der kan danne brolagte områder bestående stort set udelukkende af mindre sten. Der er dog også huledannende rev i Limfjorden men denne type er ikke så udbredt og størrelsen af de huledannende rev er væsentligt mindre end de der kan findes i de åbne farvande.

 
 OP