HVAD ER ET STENREV?

Et stenrev er en samling af større sten på havbunden, der ligger fast på havbunden og ikke flyttes af bølger og strøm.

Stenrevet kan enten bestå af spredte sten på havbunden – et spredt stenrev, eller det kan være sten, der ligger ovenpå hinanden – et huledannende rev med huler og sprækker som kan tiltrække fisk, krabber, hummer og lignende.

Der findes også rev som ikke består af sten. Biogene rev er dannet af dyr, eksempelvis kalkrørsormes hårde rør eller banker af blåmuslinger og hestemuslinger.

Hvor findes der stenrev?

Det skønnes at der er ca. 1200 km2 stenrev i danske farvande men der har været mange flere. Der ligges der 18.000 kg. sten ud i Løgstør bredning i Limfjorden nordvest for Livø. Selvom det lyder af mange sten, så er der stadig mange steder i Limfjorden, hvorder slet ikke er sten tila t holde på dyr og planter.

Læs mere om stenrev i Limfjorden, om hvad der gør at et rev er et rev eller om hvorfor stenen er så vigtige for livet i Limfjorden i menuen i venstre side.

 
 OP